Đại bàng mạ vàng

267

Đại bàng tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh, được coi là vị chúa tể bầu trời rộng lớn. Bức tượng đại bàng phương bắc giang rộng đôi cánh, giương móng sẵn sàng nhắm tới con mồi thể hiện sức mạnh và thành công. Tượng đại bàng mạ vàng 24k, đế hình ngọn sóng mạ platinum.