Đồng hồ Sentry Chrono mạ vàng

258

Đồng hồ Sentry Chrono mạ vàng
Thiết kế
Thiết kế 42 mm vượt thời gian với vòng xoắn Nixon hiện đại của các chỉ số giờ được áp dụng
Trưng bày
Đồng hồ bấm giờ 6 kim, phụ 24 giờ, cửa sổ theo dõi giây và ngày in lúc 4 giờ
Tính năng đặc biệt
Tùy chỉnh đúc tay và men đầy vương miện 3 giờ
Chống thấm
100 METER / 10 ATM